Palvelut

Säännöllinen liikunta on tärkeää kaikenikäisille. Monipuolinen liikunta edistää lapsen tasapainoa ja motorista kehitystä. Läpi elämän jatkuvalla säännöllisellä liikunnalla on lukuisia positiivisia vaikutuksia ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen.

Fysioterapia

Yksilöllisellä fysioterapialla pyritään ennaltaehkäisemään ja kuntouttamaan tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia. Ennaltaehkäisy ja varhaiset toimenpiteet ovat paras vaihtoehto kuntoutuksessa
koska silloin mahdollisia lisäongelmia pystytään välttämään.

Parhaaseen tulokseen päästään yhdistämällä manuaalinen hoito omatoimisiin harjoitteisiin. Omatoimisten harjoitteiden tarkoitus on tuoda pysyvyyttä kuntoutustuloksiin ja ennaltaehkäistä vaivojen uusiutumista.

NDT, Bobath- terapia on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa.

Perusajatus on, että lapsen lihasjänteyteen voidaan vaikuttaa terapian keinoin. Jos toimintakykyä rajoittaa lihasjäykkyys, sitä helpotetaan. Jos taas liikkuvuutta on liikaa, lasta autetaan saavuttamaan säätelyä omiin liikkeisiinsä. Eli NDT, Bobath-terapian tavoitteena on poikkeavan lihasjänteyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttavien toimintakykyä rajoittavien tekijöiden vähentyminen, jotta lapsen liikkuminen monipuolistuu ja toimintakyky edistyy.

Allasterapia

Allasterapia on yksi fysioterapian muodoista, jota voidaan käyttää esimerkiksi osana neurologista fysioterapiaa ja tuki- ja liikuntaelin ongelmien kuntoutukseen. Allasterapiassa käytetään hyväksi veden vastusta ja kehoa kannattelevia ominaisuuksia. Allasterapiassa voidaan usein nostaa harjoittelun kuormittavuutta ja sitä kautta parantaa fyysistä kuntoa. Tasapainon ja kävelyn harjoittelu on vedessä tehokasta ja turvallista. Vesi on mielenkiintoinen harjoitteluympäristö ja vapauttaa liikkumaan kolmiulotteisesti erilaisissa asennoissa.

Toteutamme allasterapiaa omassa altaassamme Backbyn kartanolla ja julkisissa uimahalleissa.

Pilates-harjoittelu

Pilates-harjoittelu vahvistaa syviä vatsalihaksiasi ja keskivartaloasi tehokkaasti, kohentaa ja ylläpitää ryhtiäsi sekä pitää selkäsi terveenä. Menetelmän avulla voit harjoittaa itsellesi tasapainoisen ja vahvan lihaksiston sekä joustavat nivelet ja hyvän lihasvenyvyyden.

Pilates sopii kaikenikäisille ja –kuntoisille liikkujille – yhtä lailla liikunnan aloittajille kuin huippu-urheilijoille. Pilateksella saavutat voimakkaan ja sulavalinjaisen lihaksiston, elastisen ja 0notkean vartalon, hyvän keskittymiskyvyn ja ryhdin, kestävyyttä ja koordinatio- kykyä.

Kehon todellista hallintaa!

Ratsastusterapia

Ratsastusterapia on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista kuntoutusta. Se vaatii koulutetulta terapeutilta ammattitaitoa havainnoida ja ohjata ihmisen sekä hevosen välistä liiketerapiaa ja vuorovaikutusta siten, että terapia tukee ja auttaa kuntoutujaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Ryhmäliikunta

Ryhmät ovat tarkoitettu kaikille.

Erityisliikuntaryhmät ovat suunnattu niille henkilöille, joilla on sairaus, kehitysvamma, tai liikkumis- tai toimintakyvyn rajoite, minkä vuoksi liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Ryhmät ovat pieniä ja niissä otetaan huomioon jokaisen osaaminen ja erityistarpeet. Tunnille voi tulla yksin tai avustajan kanssa.

Ryhmissä harjoittelemme esimerkiksi lihasvoimaa, kestävyyttä, tasapainoa, liikesujuvuutta ja kehonhallintaa.

Esimerkkejä ryhmistä: tasapainoryhmä, MS-jumppa, kehitysvammaisten liikuntaryhmä, kehitysvammaisten tanssiryhmä, äijäjumppa, rentoutusryhmä, nivelrikkoryhmä.

Ryhmässä harjoittelemme tasapainotaitoja, voimankäyttöä, kehontuntemusta ja -hahmottamista, liikesujuvuutta sekä itseilmaisua musiikin tahtiin.

Esteetön tanssiryhmä on on suunnattu kaikille tanssista innostuneille, sukupuoleen tai rajoitteeseen katsomatta.

Ryhmiä voi vapaasti ehdotella, sovellamme ryhmät asiakkaiden toiveiden ja kiinnostuksen mukaan!

Asahi

Suomessa kehitetty terveysliikuntamuoto, joka on saanut vaikutteita itämaisista lajeista kuten taijiquan, qigong sekä jooga. Asahissa liikkeet ovat pehmeitä, rauhallisia ja ne yhdistetään hengitykseen.

Jooga

Jooga vahvistaa kehon syviä lihaksia ja parantaa ryhtiä. Se opettaa rentoutumista ja oikeaa hengitystä sekä tukee kehon ja mielen tasapainoa.

Kuntojumppa ja kevennetty kuntojumppa ryhmät ovat suunnattu henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky. Tempo on rauhallinen ja liikkeet suoritetaan omaan tahtiin.

Urheilijoille suunnatut palvelut

Tavoitteena on opettaa urheilijaa käyttämään vartaloaan ergonomisesti oikein kaikessa liikkumisessa. Harjoittelun kautta pyritään parantamaan urheilijan vartalontuntemusta ja varatalonhallintaa ja sitä kautta parantamaan lajisuoritusta ja ennaltaehkäisemään tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia.

Palvelut ovat tarkoitettu sekä yksilöurheilijoille että joukkueille. Urheilijoiden lajisuoritusta analysoidaan ja mahdolliset ongelma-alueet kartoitetaan. Analyysin pohjalta räätälöidään lajiin sopiva harjoitusohjelma.

Yrityspalvelut

Palveluiden tavoitteena on parantaa asiakkaiden hyvinvointia ja työergonomiaa parannetun kehontuntemuksen ja kehonhallinnan kautta. Asiakkaiden työasennot analysoidaan ja mahdolliset ongelma-alueet kartoitetaan. Analyysin pohjalta räätälöidään työyhteisölle sopiva koulutuspaketti.

Tarkoituksena on lisätä asiakkaan tietoisuutta siitä miten hän käyttää vartaloaan ja harjoittelun kautta parantaa asiakkaan vartalonhallintaa ja sitä kautta ohjata häntä käyttämään vartaloaan ergonomisesti oikein.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalveluiden tarkoituksena on asiakkaan hyvinvoinnin edistäminen. Koulutusten kautta asiakkaalle pyritään antaa tietoa siitä, miten keho toimii ja miten sitä oikeaoppisesti kuuluu käyttää.

Palvelut koostuvat luentopalveluista yhdistettyinä käytännön harjoitteluun. Koulutuspaketteja voidaan myös muokata ja kehitellä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Teemme yhteistyötä muun muassa Merimelojien ja Somatic Studion kanssa.

Kysy myös elämyspalveluista!