Henkilökunta

Marko Aaltonen, puh. 050 536 5226, marko.aaltonen@terapiaonni.fi

Olen valmistunut fysioterapeutiksi v. 1997 Helsingistä. Kiinnostus työskentelyyn vaikeavammaisten kanssa heräsi jo opiskeluaikana, jolloin sain työskennellä koulun loma-aikoina Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskuksessa. Samoihin aikoihin aloitin myös pyörätuolirugbyjoukkueen valmentajana. Valmennushommissa toimin noin kymmenen vuotta sekä seura- että maajoukkuetasolla.

Tänä päivänä minulle on kertynyt noin 20 vuoden työkokemus erilaisten erityisryhmien kuntoutuksesta, esim. kehitys- ja cp-vammaiset, selkäydinvammaiset, erilaiset lihastaudit, aivoperäiset traumat yms. Työurani aikana olen kouluttautunut lisää, joista merkittävimpänä aikuis-bobath –koulutus v. 2013. Työskentelen sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa. Teen myös allasterapiaa.

Olen opiskellut vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, mm. kuvat ja tukiviittomat, joita käytän tarvittaessa asiakkaideni kanssa.

Haluan tarjota asiakkailleni laadukasta kuntoutusta asiakaslähtöisellä ja inhimillisellä työotteella. Työskentelen paljon kuntoutujien omissa toimintaympäristöissä, esim. kodeissa, päivä- ja työtoiminnassa sekä asuntoloissa. Koen tärkeäksi, että terapiassa harjoitellut taidot siirtyvät asiakkaan omaan arkeen. Tämän vuoksi myös yhteistyö asiakkaan muun verkoston kanssa on tärkeää.

Toimin Kelan palveluntuottajana Kelan kustantamille terapioille. Minulla on myös sopimus HUS:n järjestämistä terapiapalveluista lapsille ja nuorille sekä Vantaan kaupungin sopimus fysioterapiapalveluista.


Amy Bruen, puh. 040 094 1551, amy.bruen@terapiaonni.fi

Olen Amy Bruen ja valmistuin fysioterapeutiksi Yrkeshögskolan Arcadasta 2017. Vuodesta 2015 olen työskennellyt Folkhälsanin Nystuganissa vaikeavammaisten aikuisten ja ikääntyneiden
parissa. Olen myös vetänyt vesijumppaa sekä aerobicia Folkhälsanin eri taloissa. Vuonna 2010 suoritin klassisen baletin syventävät opinnot Espoon Tanssiopistolla ja sen jälkeen olen valmentanut useita tanssi- ja kehonhuollonryhmiä, niin lapsia kuin aikuisiakin, harrastajista kilpailijoihin.

Palvelen asiakkaitani suomen-, ruotsin- ja englanninkielellä.

Mitt namn är Amy Bruen. Jag utexaminerades som fysioterapeut från Yrkeshögskolan Arcada år 2017. Jag har jobbat med funktionsnedsatta vuxna och äldre på Folkhälsans Nystugan sedan 2015. Jag har även dragit vattengymnastik och aerobic I Folkhälsan olika hem. År 2010 avlade jag mina fördjupade studier i klassisk balett på Esbo dansinstitut och har efter det har jag undervisat dans och kroppsvård för klienter i alla olika åldrar och nivåer.

Jag erbjuder tjänster på svenska, finska och engelska.


Anna Hassinen, puh. 040 725 6996, anna.hassinen@terapiaonni.fi

Olen työskennellyt neurologisen kuntoutuksen parissa vuodesta 2015 lähtien. Lähtiessäni opiskelemaan fysioterapeutiksi olin entisenä kansainvälisen tason voimistelijana varma, että tulevaisuudessa suuntaisin työskentelemään urheilijoiden pariin. Ammattikorkeakoulun aikana kiinnostukseni kääntyi kuitenkin

vahvasti neurologiseen kuntoutukseen. Viimeinen harjoitteluni vaikeavammaisten lasten ja nuorten parissa vahvisti ajatuksiani ja olin vakuuttunut löytäneeni ammatillinen suuntaukseni fysioterapiassa. Tällä hetkellä työnkuvaani kuuluvat niin lapset, nuoret kuin aikuiset neurologiset asiakkaat.

Kiinnostukseni urheilufysioterapiaan ei kuitenkaan ole lakannut ja olen työskennellyt voimistelijoiden parissa auttaen nuoria voimistelijoita terveempään alkuun urheilu-urallaan. Tuki- ja liikuntaelin ongelmat ovat kuitenkin osa kaikkien ihmisten elämää, joten päivitän tules osaamistani säännöllisesti pystyäkseni hyödyntämään sitä myös neurologisilla asiakkaillani. Seuraava pidempi koulutukseni tulee olemaan Aikuis- Bobath koulutus, jolla syvennän osaamistani neurologisella puolella.

Ammattini parhaita puolia on päästä olemaan läsnä asiakkaideni arjen kuntoutuksessa ja muodostaa aito terapiasuhde niin asiakkaaseen kuin hänen perheeseensä sekä muihin sidosryhmiin. Yksilönä kohtaaminen sekä vahva vuorovaikutus ovat vaikeavammaisten ja neurologisten asiakkaiden kuntoutuksen pohja, jonka varaan kasvatetaan yksilön tarpeisiin perustuva fysioterapeuttinen kuntoutus.

Täydennyskoulutukset

Faskioiden rooli lasten fysioterapiassa 2017
Bad Ragaz Ring Method: sertifoitu allasterapeutti 2017
Neurologisen asiakkaan allasterapia 2016
Urheilevan lapsen ja nuoren fysioterapeuttinen harjoittelu 2016

Tulevat koulutukset

Bobath terapia – Aikuisneurologisen kuntoutujan terapian peruskurssi


Ville Laine, puh. 040 563 0095, ville.laine@terapiaonni.fi

Fysioterapeutti, NDT Bobath-terapeutti, Aikuis Bobath-koulutus

Työkokemusta on kertynyt yli 20 vuotta neurologisen kuntoutuksen parissa, lähinnä CP- ja kehitysvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttina. Vahvuutenani on asiakkaan kohtaaminen ja yksilön huomioiminen. Pyrin näkemään asiakkaani hänen arkiympäristössään ja kehittämään kokonaistilannetta asiakas keskiössä. Olen kiinnostunut ja innostunut kehittämään ja monipuo

listamaan ammattitaitoani jatkuvalla kouluttautumisella. Terapiaa toteutan koti/koulukäynteinä, kuntosali- ja harrastuspaikkakäynteinä sekä allasterapiana.

Elämyksien ja jännittävien kokemusten tarjoaminen on erikoisalaani. Esim. purjehduksessa, laskettelussa ja seinäkiipeilyssä päästään usein ihan uusiin ja ainutkertaisiin kokemuksiin. Motivaation ja aidon innostuksen löytäminen onkin avain kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja uusien taitojen oppimiseksi.

Minulla on sopimukset Kelan kustantamalle terapialle ja HUS:n lasten ja nuorten fysioterapialle.


Sanna Lumminen puh. 050 529 2587, sanna.lumminen@terapiaonni.fi

Fysioterapeutti (amk), NDT/Bobath vauvaterapiakoulutus, NDT/Bobath -terapeutti, cert. MDT -terapeutti, Aikuis Bobath -koulutus

Olen erikoistunut vauvaterapiaan sekä lasten ja nuorten neurologiseen fysioterapiaan. Lisäksi olen käynyt erikoistumisopinnot aikuisten neurologiseen fysioterapiaan ja tuki- ja liikuntaelin fysioterapiaan. Erityistä kokemusta minulla on työskentelystä kehitysvammaisten kanssa jo yli 20 vuoden ajalta. Minulle tärkeintä on auttaa asiakasta löytämään omat voimavarat ja motivaatio kuntoutumiseen. Työskentelytapani on lempeän jämäkkä huumorilla höystettynä. Teen työtäni koko sydämellä ja lupaan asiakkailleni työskennellä täysillä heidän tavoitteidensa eteen. Työkalupakkini on monipuolinen säännöllisen kouluttautumisen ansiosta. Toteutan fysioterapiaa myös altaassa ja vahvuuteni on soveltaa harjoittelua kuntosalilla toteutettavaksi.

Minulla on sopimukset kelan, HUS:n, Lohjan kaupungin ja Kirkkonummen kunnan kustantamille terapioille. Asun Nummelassa, joten otan mielelläni asiakkaita Vihdistä ja sen lähikunnista.


Armi Olin-Jokiperä, puh. 040 081 6648

Olen fysioterapeutti, NDT/Bobath-terapeutti, NDT/Bobath-vauvaterapeutti.

Olen työskennellyt yli 35v neurologisen kuntoutuksen parissa, lähinnä CP- ja kehitysvammaisten lasten ja nuorten terapeuttina. Myös muut monivammaiset kuntoutujat ovat kuuluneet asiakaspiiriini. Työskentelyotteeni on asiakaslähtöinen jossa pyrin kunnioittamaan asiakkaiden ja heidän lähipiirinsä toiveita. Tärkeintä on löytää kunkin asiakkaan omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet ja kulkea yhdessä kohti hänen unelmiaan.


Tarja Saari puh. 040 515 0151, tarja.saari@terapiaonni.fi

Olen valmistunut lääkintävoimistelijaksi vuonna 1991 Helsingistä.

Työskentelin Vantaan kaupungin kehitysvammahuollon fysioterapeuttina yli 15 vuotta. Ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta 1995 lähtien ensin osa-aikaisesti ja vuodesta 2008 kokopäiväisesti.

Minulla on yli 20-vuoden työkokemus terapiatyöstä kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten parissa. Saamani lisäkoulutuksen ja tiimityön avulla olen erikoistunut kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten toimintakyvyn edistämiseen ja arkielämästä selviytymiseen. Asiakkaani ovat nuoria ja aikuisia.

Lisäksi terapia toteutuu asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen avulla. Myös pitkä kokemus apuvälineistä ja niiden käyttämisestä arjessa.

Fysioterapia toteutuu kuntoutujan omassa toimintaympäristössä ja tarvittaessa toimitiloissa. Toteutan myös allasterapiaa mikä toteutuu yleisessä uimahallissa.

Minulla on sopimus Kelan ja Vantaan kaupungin kanssa.


Sari Selén, 050 589 7225, sari.selen@terapiaonni.fi

Olen sipoolainen lasten ja nuorten neurologiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. Pitkän työkokemuksen lisäksi olen kouluttautunut NDT/Bobath-terapeutiksi sekä NDT/Bobath-vauvaterapeutiksi. Fysioterapian rinnalla toteutan myös allasterapiaa, jossa lapsi harjoittelee monipuolisesti ja tavoitteellisesti oman taitotasonsa mukaan. Olen suorittanut useita allasterapiakoulutuksia sekä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton TRIMMI-kurssin.

Fysioterapia voi toteutua toimitiloissamme Ruskeasuolla tai lapselle tutussa ympäristössä kotona, päiväkodissa tai koululla. Pidän tärkeänä, että kuntoutus tukee lapsen arkea. Onnistuneen kuntoutuksen edellytyksenä on, että vanhemmat ja lähiverkosto sitoutuvat yhdessä asetettuihin tavoitteisiin.

Fysioterapiassa tuetaan lapsen omia vahvuuksia ja kannustetaan sekä ohjataan häntä harjoittelemaan niitä sensomotorisia osa-alueita, joissa ongelmatiikkaa esiintyy. Painotan työssäni myös moniammatillisen yhteistyön merkitystä. Näin lapselle luodaan turvallinen polku kulkea kohti kuntoutuksen tavoitteita.

Minulla on sopimukset Kelan (Vaativa lääkinnällinen kuntoutus) sekä HUS:in (Lasten fysioterapia) kanssa.


Filippa Hokajärvi, puh. 040 577 7943, filippa.hokajarvi@terapiaonni.fi

Koulutukseltani olen fysioterapeutti ja pilates-ohjaaja. Olen erikoistunut manuaaliseen terapiaan, lihaskalvokäsittelyyn (Graston tecnique) ja liikkeen analysointiin ja ohjaamiseen (Pilates-ohjaaja). Minulla on myös kymmenen vuoden kokemus huippu-urheilusta, jonka aikana myös kuuluin Suomen ratamelontamaajoukkueeseen ja Olympiakomitean valmennusryhmään.


Lotta Lehtokari, puh. 050 362 7463, lotta.lehtokari@terapiaonni.fi

Olen valmistunut fysioterapeutiksi vuonna 1995. Kiinnostus työskentelyyn vaikeavammaisten kanssa heräsi jo opiskeluaikana, kun tein päättöharjoittelujakson kehitysvammaisten toimintakeskuksessa. Valmistuttuani sain pitkän äitiysloma- ja hoitovapaasijaisuuden päättöharjoittelupaikassani.

Asiakkaani ovat eri-ikäisiä ja heillä on erilaisia neurologisia sairauksia tai vammoja, esim. CP-vamma, jokin kehitysvammaisuutta aiheuttava sairaus tai lihastauti. Työskentelen sekä toimitiloissa että kuntoutujan omassa toimintaympäristössä, päiväkodeissa, kouluissa,

toimintakeskuksissa ja asumisyksiköissä. Teen myös allasterapiaa.

Minulla on sopimukset Kelan, HUS:n ja Kirkkonummen kunnan kustantamille terapioille.


Tiina Nurmi 040 046 6839, tiina.nurmi@terapiaonni.fi

Olen vuonna 1983 valmistunut lääkintävoimistelija, vuosien varrella erikoistunut neurologiseen fysioterapiaan ja ratsastusterapiaan.

Urani aloitin Meilahden sairaalassa ja nyt viimeiset 20 vuotta olen toiminut ammatinharjoittajana. Työskentelen niin lasten kuin vanhusten kanssa sekä liikuntavammaisten ja monivammaisten kanssa.


Anne Rasilahti, puh. 050 322 7126, anne.rasilahti@terapiaonni.fi

Fysioterapeutti amk, neurologinen fysioterapia, allasterapia


Sampo Luumi, sampo.luumi@terapiaonni.fi

Olen Sampo ja tuon uutta verta Onniin. Työskentelen toimiston puolella ja lähinnä ns. etätoimistossa. Vastuullani ovat mm. nettisivut, yrityksen ulkoasu, some-kanavat ja kaikenlaiset muut toimistoon liittyvät työt.